We have fixed rates based on the child's stay at the preschool.
You have 15 hours when you are parental or unemployed.

Ny taxa från 210901

Över     25 tim/v           1500:-/mån
Under   25 tim/v           1200:-/mån
Syskon                                1000:-/mån
15 tim/v                             900:-/mån

 

Om barnet det gäller är under 3 år, annars har man  
rätt till allmän förskola som är kostnadsfri och barnet följer
skolans läsårstider.